Om

KomTek

Om KomTek Holstebro

 

 

I Holstebro kommune går naturvidenskab hånd i hånd med kreativitet. Der er derfor indrettet et opfinderværk-sted til eleverne, for at stimulere elevernes interesse for teknologi og naturvidenskab i en ung alder. I opfinderværkstedet ’KomTek’ danner innovative læreprocesser således grundlag for elevernes motivation og lyst til læring. Opfinderværkstedet er finansieret af Holstebro kommune og drives i samarbejde med Holstebro Tekniske Gymnasium (HTX).

 

Formålet med KomTek er at styrke elevernes skaberglæde, stimulere deres kreativitet og opmuntre til ud-forskning af naturvidenskabelige og teknologiske principper. Derfor er skaberglæde og ejerskabsfølelse for egne projekter er vægtet meget højt i alle faser af arbejdet.

 

Derudover sigter undervisningen i KomTek mod at give eleverne et teknisk ordforråd samt at lære dem at håndtere almindelige værktøjer og forholde sig til simple teknologiske og naturvidenskabelige problemstillinger.

 

KomTek er et tilbud til skolebørn fra 3. til 6. klassetrin i Holstebro Kommune.

 

Eleverne følger undervisningsforløb som varer ti uger med fast undervisning en eftermiddag om ugen. Der er otte til ti elever på hvert hold og skolen gennemfører hold tre dage om ugen. Projekterne har altid et naturvidenskabeligt tema som baggrund, for eksempel ’fremdrift’.

 

De konkrete projekter udføres med begrænsede materieludgifter, og skolen benytter ofte genbrugsmaterialer.

 

 

Billeder fra KomTek

Copyright © All Rights Reserved